Školní vzdělávací program

ŠVP waldorfská škola 6_2016 a starší verze školního vzdělávacího programu jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

ŠVP Školní družina 01092015