Projekt Skutečně zdravá škola

szs_G+

Projekt Skutečně zdravá škola

Naše škola využila nabízené možnosti občanské iniciativy Skutečně zdravá škola, přihlásila se do programu a také byla v únoru vybrána mezi 15 pilotních škol.

Program je celkově velmi blízký waldorfskému pojetí vzdělávání a výchovy, proto jako budoucí Skutečně zdravá škola chceme pokračovat především v našem úsilí a pomáhat dětem získat představu o tom, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyrábějí, a umožnit jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jedí, a světem, ve kterém žijí.

Naše škola usiluje v rámci programu o zlepšení školního stravování tím, že se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovnice školní kuchyně, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasadí o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování.

Tento komplexní program vychází z britského programu Food for Life Partnership. Podrobnosti naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz

Na naší škole byla ustanovena akční skupina, na jejíž členy se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, připomínkami, návrhy či tipy.

Školní koordinátor – Jana Benešová

Další členové – Jitka Krajníková, Alena Klímová, Jitka Tošovská

Zástupce žáků – Barbora Kaufmannová, Anna Vesna Lechnýřová

Zástupce rodičů – Hana Murphy

Jaké semináře se uskutečnily:

11. května – Připravujeme zdravé svačinky spolu s dětmi – seminář pro rodiče a děti s Monikou Kopeckou (od 13.00 ve družině)

28. května – Vzdělávací seminář pro pedagogy, rodiče a pracovníky školní jídelny „Zdravá výživa dětí – jak strava ovlivňuje zdraví, chování a učení dětí, co to je zdravá výživa – snadná pravidla pro každého, jak děti učit zdravě jíst, vysvětlení doporučení SZŠ“ se specialistkou na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákovou (od 17.00)