Přijímání žáků

Přestoupit je možné v jakékoli třídě, ovšem zde platí, čím dříve, tím lépe. Vše je velmi individuální vzhledem k naplněnosti tříd (plná kapacita školy je 225 žáků, tj. 25 žáků na třídu), v současné době je kapacity tříd na prakticky naplněna, poslední volná místa jsou pouze v 5. a 7. třídě (šr 2017/2018).

Prvním krokem je vždy společná schůzka, které se účastníte Vy, Vaše dítě, třídní učitel a zástupce vedení školy.

Vaše dítě se setká s třídním učitelem/třídní učitelkou daného ročníku a Vy budete informováni zástupcem vedení školy o organizačních záležitostech týkajících se přestupu, dostanete odpovědi na otázky týkající se waldorfské pedagogiky, organizaci naší školy, vyučování apod.

Doporučujeme, abyste se předem informovali alespoň v základech o principech waldorfské pedagogiky a předem si připravili otázky k tomu, co by Vás ještě zajímalo. Podívat se můžete např. : www.iwaldorf.cz.

Pokud máte zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, vezměte je prosím s sebou.

Doporučení přijetí dítěte je pak společným rozhodnutím delegovaných zástupců kolegia učitelů, přičemž se v první řadě berou v potaz především možnosti konkrétní třídy.

 

Přijímání nových žáků: 466 412080, mobil: 728919541, email: sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz