Informace z družiny

V novém školním roce 2017/18 navštěvuje celá 3.a 4. třída Klubík, který probíhá od konce vyučování do 15.00 hodin ve školní budově, pak následuje přechod do budovy školní družiny. Oddělení ve školní družině navštěvují žáci 1. a 2. třídy. V…

1. W-čtení od 1. září 2017

Přehled akcí Akce na následující týden, měsíc i celý školní rok naleznete v kalendáři školy. Jsou zde uvedeny rodičovské schůzky, přednášky, výlety apod. Rozvrh Aktuální rozvrh tříd naleznete zde. Došlo k drobným změnám. První školní den Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v pondělí 4.…

41. – čtení od 23. června 2017

Přehled akcí V pondělí 26. června přijede do 3. třídy truhlář a kovář Jiří Švarc. V pondělí 26. června se dopoledne koná hudebně-eurytmické vystoupení 9. třídy z waldorfské školy v Jinonicích. Od 10:30 pro 1. – 4. třídu, od 11:15 pro 5. – 9. třídu. Zveme…