Lidé

 

Kolegium učitelů

Milan Barták                        ředitel školy        

Jana Benešová                     zástupce ředitele

Irena Šritrová                      školní psycholožka

Jana Maťátková                třídní učitelka 1. třídy

Zuzana Bařinková           třídní učitelka 2. třídy

Aneta Kolesárová          třídní učitelka  3.třídy

Petra Krobotová                třídní učitelka 4. třídy

Silvie Pospíšilová               třídní učitelka 5. třídy

Helena Štěpánková          třídní učitelka 6. třídy

Bronislava Machová       třídní učitelka 7. třídy

Monika Žďárová                třídní učitelka 8. třídy

Lenka Čípelová                 třídní učitelka 9 .třídy

Monika Žabková               učitelka NJ

Kateřina Sedláčková       učitelka AJ

Jitka Tošovská                     odb. učitelka,
koordinátor EVVO

Helena Syrovátková        učitelka eurytmie a AJ

Alena Klímová                     vedoucí vychovatelka

Erika Sedláková                  vychovatelka

Jana Láníková                     vychovatelka

Monika Waldhauserová    asistentka

Jana Štorková                      asistentka

Markéta Dvořáková       asistentka

Petra Culková                        asistentka

Eva Kubelková                     asistentka

Monika Hodíková              asistentka

Brian Munday                     lektor konverzace v AJ


Technicko-hospodářští pracovníci

Pavel Lomička                    koordinátor projektů, správa budovy, web

Lenka Průšová                     všeobecná účetní

Jaroslava Andrejsová    podatelna

Olga Chlápková                  vedoucí školní jídelny

Petr Kalous                            správce sítí (externě)

Jan Kadula                             školník

Šárka Kučerová                   vedoucí kuchařka

Renata Veselá                     kuchařka                                      

Lucie Polcová                       uklízečka

Martina Skučková            uklízečka